مقالات

مقالات
هسته و هستي عدالت
Posted on 2018-01-13 00:00:00

رسیدن به این فرهنگ که هرگونه خطای خود را از یاد نبریم مستلزم نوعی فرهنگ‏سازی هم است. این فرهنگ برای ایجاد و نهادینه‏شدن به زمینه­هایی نیاز دارد که به اصل نگاه بشر به خود و جامعه برمی­گردد....

گزارش‌های تحقیقی

گزارش‌های تحقیقی
گزارش وضعیت اطفال در افغانستان (1394 و 1395)
2017-12-30 00:00:00

اطفال در افغانستان با چالش های متعددی مواجه اند. از این رو ایجاب میکند که در قسمت فراهم کردن زمینه بهتر زندگی برای آنان توجه اساسی شود. درک و شناسایی چالشها و مشکلاتی که اطفال با آن مواجه اند، مستلزم تحقیق و بررسی است که از...

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه - ۱۳۹۵

Posted on 2017-07-03 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه - ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...