آخرین افزوده های سایت
گزارش های روزانه

2019-07-20 00:00:00

جلسه اگاهی دهی توسط بخش حمايت از حقوق اطفال دفتر ساحوی کندهار با معلمین مکتب متوسطه رساله در ولایت زابل تدویر شد

گزارش های روزانه

2019-07-20 00:00:00

معرفی ریس وکمشنران جدید التقرر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گزارش های روزانه

2019-07-20 00:00:00

اعلامیه مطبوعاتی در مورد تلفات ملکی ناشی از حمله مهاجم انتحاری و انفجار موتر بمب در درب ورودی دانشگاه کابل

گزارش های روزانه

2019-07-20 00:00:00

اولویت های کاری کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت برای شش ماه آینده به تصویب رسید.

گزارش های تحقیقی

2019-07-18 00:00:00

گزارش تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت

نشرات ویدیویی

2019-07-18 00:00:00

برگزاری جلسات استماع عامه در رابطه با تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت

گزارش های روزانه

2019-07-17 00:00:00

نشر (۹۰۰۰) دقیقه برنامه‌های رادیویی حقوق بشر توسط سه رادیو درولایت دایکندی

گزارش های روزانه

2019-07-14 00:00:00

جلسه آموزشي (حقوق طفل در قوانین ملی وبین المللی ) با اشتراک شاگردان لیسه نسوان مولانا امرالله شهید درولایت فاریاب .

گزارش های روزانه

2019-07-14 00:00:00

ایجاد دوشورای رضا کارحقوق بشر درولایت دایکندی

مقالات

مقالات
نسبت دموکراسی و حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

دموکراسی و حقوق بشر، دو مفهوم بنیادین در عرصه سیاست و حقوق است که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. پرسش‌هایی از این دست که حکومت باید چگونه باشد؛ مطلوبیت آن در چه شیوه‌ای به منصه ظهور می‌رسد؛ چه‌کس یا کسانی...

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه 1397

Posted on 2019-06-24 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه 1397
Posted on 2019-06-24 00:00:00

گزارش حاضر انعکاس‌دهنده تمام فعالیت‌ها، دستاوردها و هم‌چنین مصارف مالی کمیسیون در سال مالی 1397 است. تمام فعالیت‌ها و کارکردهای انجام‌شده مطابق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل، در چارچوب اهداف مندرج در برنامه‌های...