آخرین افزوده های سایت
گزارش های روزانه

2019-06-18 00:00:00

تجلیل از هفدهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در ولایت بدخشان

گزارش های روزانه

2019-06-18 00:00:00

تجلیل از 16 جوزا در ولسوالی لعلپوره ننګرهار

گزارش های روزانه

2019-06-18 00:00:00

تأسیس شورای رضا کار حقوق بشر در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب!

اسناد داخلی کمیسیون

2019-06-17 00:00:00

لایحه نظارت ازحقوق سیاسی

اسناد داخلی کمیسیون

2019-06-17 00:00:00

لایحه گزینش دربرنامه های آموزشی

اسناد داخلی کمیسیون

2019-06-17 00:00:00

لایحه کارگر روزمزد

اسناد داخلی کمیسیون

2019-06-17 00:00:00

لایحه کارکنان

اسناد داخلی کمیسیون

2019-06-17 00:00:00

لایحه تنظیم اموروسایط ترانسپورتی

اسناد داخلی کمیسیون

2019-06-17 00:00:00

لایحه تنظیم امورکرایه،سفرخرچ، وجیب خرچ

مقالات

مقالات
نسبت دموکراسی و حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

دموکراسی و حقوق بشر، دو مفهوم بنیادین در عرصه سیاست و حقوق است که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. پرسش‌هایی از این دست که حکومت باید چگونه باشد؛ مطلوبیت آن در چه شیوه‌ای به منصه ظهور می‌رسد؛ چه‌کس یا کسانی...

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش‌های سالانه

گـزارش سـالانـه 1396

Posted on 2018-04-29 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گـزارش سـالانـه 1396
Posted on 2018-04-29 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که در ادامۀ سلسه گزارش های سالانه، اینک گزارش سالانه 1396 خویش را منتشر می نماید. گزارش سالانه کمیسیون، انعکاس دهندۀ تمام فعالیت ها، نتایج و دسـتآوردهایی می باشد که طی سال...