آخرین افزوده های سایت
اعلامیه های مطبوعاتی

2019-04-21 00:00:00

حمله انتحاری و مسلحانه بر وزارت مخابرات و تکنولوژی

اعلامیه های مطبوعاتی

2019-04-21 00:00:00

در مورد تلفات ملکی ناشی از عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک

گزارش های روزانه

2019-04-21 00:00:00

در نتیجه داد خواهی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیته بین المللی صلیب سرخ حاضر به تداوی مسمات نذیره شاه(قربانی منازعات مسلحانه) گردید

گزارش های روزانه

2019-04-20 00:00:00

کارگاه آموزشی ده روزه ( اهمیت آموزش حقوق بشر و حاکمیت قانون) در فاریاب

گزارش های روزانه

2019-04-18 00:00:00

آموزش حقوق اطفال برای معلمین مکاتب در ولایت غور

گزارش های روزانه

2019-04-16 00:00:00

برنامه آموزشي دو روزه ( حقوق بشر وحقوق طفل )توسط معلمان به شاگردان مکاتب

گزارش های روزانه

2019-04-16 00:00:00

جلسه استماع عامه تحقیق ملی \" زنان، صلح و امنیت\" در ولایت غور برگزار گردید

گزارش های روزانه

2019-04-16 00:00:00

برگزاری كارگاه «آموزش حقوق بشر برای رسانه ها و جامعه مدنی» ولایت بغلان

گزارش های روزانه

2019-04-15 00:00:00

جلسه فوکس گروپ( زنان، صلح و امنیت )در ولایت غور

مقالات

مقالات
نسبت دموکراسی و حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

دموکراسی و حقوق بشر، دو مفهوم بنیادین در عرصه سیاست و حقوق است که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. پرسش‌هایی از این دست که حکومت باید چگونه باشد؛ مطلوبیت آن در چه شیوه‌ای به منصه ظهور می‌رسد؛ چه‌کس یا کسانی...

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش های تحقیقی و موضوعی
تحقیق بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در افغانستان ۱۳۹۷
2019-03-25 00:00:00

تبعیض نژادی در افغانستان با توجه به تعدد اقوام، مذاهب و زبان های رایج در این کشور، یکی از نگرانی های جدی در برابر ثبات و امنیت سراسری بوده و همواره پرسشهای متعددی را در اذهان عامه نسبت به رویکردها و برنامه های دولت ایجاد...

گزارش‌های سالانه

گـزارش سـالانـه 1396

Posted on 2018-04-29 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...