آخرین افزوده های سایت
اعلامیه های مطبوعاتی

2021-06-12 00:00:00

در استقبال از قطعنامه علمای دینی افغانستان و پاکستان درباره ختم جنگ و تحقق صلح در افغانستان

اعلامیه های مطبوعاتی

2021-06-09 00:00:00

درباره حمله ددمنشانه بر ماین‌پاکان در کوتل شیخ‌جلال ولایت بغلان مرکزی

فصلنامه

2021-06-12 00:00:00

شماره چهارم فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق‌بشر، با موضوع «حقو‌ق‌بشر و افراد دارای معلولیت»، منتشر شد

گزارش های تحقیقی

2021-06-08 00:00:00

گزارش وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها 1399

فصلنامه

2021-06-08 00:00:00

فراخوان مقاله برای شماره ششم فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی حقوق بشر

اعلامیه های مطبوعاتی

2021-06-06 00:00:00

بررسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، نگرانی‌ها و خواسته‌های آنان در روند مذاکرات صلح ‌16 جوزای 1400

اعلامیه های مطبوعاتی

2021-06-06 00:00:00

گرامیداشت نوزدهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکید بر حضور معنادار و نقش اثرگذار زنان در مذاکرات صلح، با ارائه پیشنهادهایی به این منظور به تمامی طرف‌ها

گزارش های تحقیقی

2021-06-03 00:00:00

گزارش وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها ۱۳۹۹

اعلامیه های مطبوعاتی

2021-05-31 00:00:00

دربارۀ تلفات ملکی جنگ از تاریخ 6 تا 8 ماه جوزای سال روان

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش های تحقیقی و موضوعی
گزارش وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها 1399
2021-06-08 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان براساس مفاد مادۀ ۵۸ قانون اساسی، ماده‌های ۵ و ۲۱ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت خویش و هم‌چنین مادۀ ۵۲ قانون تنظیم امور زندان‌ها، صلاحیت دارد تا از وضعیت حقوق‌بشری زندانیان نظارت...

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه ۱۳۹۹

Posted on 2021-02-01 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۹
Posted on 2021-02-01 00:00:00

گزارش سالانه ۱۳۹۹ گزارش سالانه ۱۳۹۹ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان ...