آخرین افزوده های سایت
کاریابی

2019-11-07 00:00:00

اعلان وظیفه

گزارش های روزانه

2019-11-06 00:00:00

گزارش سفر نظارتی اعضای کمیسیون عالی منع شکنجه به ولایت ننگرهار

گزارش های روزانه

2019-11-05 00:00:00

گزارش کمپاین ده‌روزه به مناسبت تجلیل روز جهانی عصای سفید، میثاق مراکش و افتتاح مرکز منبع قابل دسترس برای اشخاص دارای معلولیت چاپی‌

گزارش های روزانه

2019-11-03 00:00:00

سفر بانو شهرزاد اکبر به مزار شریف و دیدار با والی و مسئولان عدلی ـ قضایی ولایت بلخ

گزارش های روزانه

2019-11-03 00:00:00

صد تن از دانشجویان با فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان آشنا شدند

گزارش های روزانه

2019-10-24 00:00:00

برای ترویج ارزش‌های حقوق‌بشری؛ نشست هماهنگی میان کمیسیون مستقل حقوق‌ بشر و وزارت ارشاد، حج و اوقاف برگزار شد

گزارش های روزانه

2019-10-23 00:00:00

چکیدۀ فعالیت‌های حقوق بشری دفاتر ساحوی و ولایتی در ماه میزان 1398

گزارش های روزانه

2019-10-21 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان: شش ماه نخست سال 1398، خونین‌ترین ماه‌ها برای افراد ملکی بوده است

گزارش های تحقیقی

2019-10-21 00:00:00

شش ماه خونین؛ گزارش تلفات افراد ملکی در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸

مقالات

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه 1397

Posted on 2019-06-24 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه 1397
Posted on 2019-06-24 00:00:00

گزارش حاضر انعکاس‌دهنده تمام فعالیت‌ها، دستاوردها و هم‌چنین مصارف مالی کمیسیون در سال مالی 1397 است. تمام فعالیت‌ها و کارکردهای انجام‌شده مطابق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل، در چارچوب اهداف مندرج در برنامه‌های...