آخرین افزوده های سایت
گزارش های روزانه

2019-02-16 00:00:00

جلسه هماهنگی با خبرنگاران در بامیان برگزار شد

نشرات ویدیویی

2019-02-12 00:00:00

کارگاه منع شکنجه

نشرات ویدیویی

2019-02-12 00:00:00

تعمیر جدید دفتر ساحوی مزارشریف به بهره بردای سپرده شد

اعلامیه های مطبوعاتی

2019-02-06 00:00:00

حمله مسلحانه بر رادیو همصدا و کشتن دوتن از کارمندان این نهاد

گزارش های روزانه

2019-02-04 00:00:00

گزارش جلسه هماهنگی مقام رهبری کمیسیون با کادر رهبری پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم

گزارش های روزانه

2019-02-04 00:00:00

اعضای پروژه توانمند سازی بورد مشورتی بامیان در مورد کمیسیون آگاهی حاصل نمودند.

بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

2019-02-02 00:00:00

معاهده مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، معلولیت های بینایی و معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی

گزارش های موضوعی

2019-02-02 00:00:00

گزارش تلفات ملکی در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ خورشیدی

نشرات صوتی

2019-01-29 00:00:00

برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ویژه هفته قانون اساسی افغانستان

مقالات

مقالات
نسبت دموکراسی و حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

دموکراسی و حقوق بشر، دو مفهوم بنیادین در عرصه سیاست و حقوق است که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. پرسش‌هایی از این دست که حکومت باید چگونه باشد؛ مطلوبیت آن در چه شیوه‌ای به منصه ظهور می‌رسد؛ چه‌کس یا کسانی...

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش های تحقیقی و موضوعی
گزارش تلفات ملکی در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ خورشیدی
2018-11-13 00:00:00

مردم افغانستان در طی چند دهه گذشته قربانی اصلی منازعات مسلحانه میان طرف­های درگیر جنگ بوده و هستند، متاسفانه هنوز نیز مردم بی­طرف، از این منازعات آسیب می­بینند. جنگ و منازعات مسلحانه، پیامدهای ناگوار در ابعاد مختلف از...

گزارش‌های سالانه

گـزارش سـالانـه 1396

Posted on 2018-04-29 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...